Utbildning

Utbildning


Att förstå hur verktygen fungerar och vilka risker som finns vid handhavandet är det viktigt att ha rätt kunskaper. Vid leverans av nya verktyg ingår alltid en kort handhavandeutbildning.

Vill man fördjupa sig ytterligare erbjuder vi tre standardutbildningar inom bolting.
* Momentlära
* Segdragande verktyg
* Bultsträckning

Samtliga kurser innehåller både teori och praktik och efter genomförd utbildning erhålls ett utbildningsbevis.
Ni väljer själva om utbildningen ska hållas hos er eller hos oss.
Vi skräddarsyr också utbildningar för just era specifika behov.

Utbildningar


Momentlära - Teori & Praktik

Vad är vridmoment
Skruvens mekanik / deformationszoner
Hållfasthetsklasser och gängor
Friktion och inverkan av hur skruven smörjs
Åtdragningsmetoder
Hälsa – Miljö - Säkerhet
Lastcellsprov för att påvisa friktionens inverkan

Segdragande verktyg - Teori & Praktik

Hur fungerar ett bultförband
Friktion och inverkan av hur bulten smörjs
Segdragande verktyg – uppbyggnad och funktion
Mothåll och reaktionspunkter
Hälsa – Miljö - Säkerhet
Lastcellsprov för att påvisa friktionens inverkan
Praktisk övning med olika typer av verktyg

Bultsträckning - Teori & Praktik

Hur fungerar ett bultförband
Skillnad mot segdragning
Beräkning av sträckkrafter
Arbetsgång
Hälsa – Miljö - Säkerhet
Praktisk övning

Kontaktperson:

magnus.runesson@jergo.se
+46 (0)42-362105

Jergo AB är Atlas Copcos utvalda boltingpartner