Kalibrering

Kalibrering


De flesta företag har krav på årlig kalibrering av momentverktyg. I vårt kalibreringscenter har vi möjlighet att kalibrera momentverktyg från 100 Nm och uppåt. Vi har utrustning för både statisk och dynamisk kalibrering vilket gör att olika typer av momentverktyg kalibreras med rätt förutsättningar.

Vi kontrollerar även manometrar upp till 1500 bar.

Vi arbetar enligt EN 837-1, EN ISO 6789 samt EN ISO/IEC 17025 och all kalibreringsutrustning har självklart spårbarhetsintyg enligt gällande normer.

Varför skall verktygen kalibreras

Kalibreringen ger dig en trygghet om att verktygets funktionalitet och att det ger dig det moment du har ställt in det på.

Service


I vår verkstad reparerar vi våra kunders maskiner, och här kan vi också serva maskiner från andra fabrikat än de vi själva säljer.
Kontaktperson:

elisabet.frankenius@jergo.se
+46 (0)42-362104

Jergo AB är Atlas Copcos utvalda boltingpartner